Menu

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna naszego przedszkola składa się z w pełni wykwalifikowanej kadry. Są wśród nas absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych uczelni. Większość nauczycieli to magistrzy pedagogiki ogólnej, pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Wielu nauczycieli posiada też dodatkowe kwalifikacje - są to specjaliści w zakresie:

W naszym gronie można odnaleźć także specjalistów:

Cała kadra pedagogiczna oprócz pracy z dziećmi regularnie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach. Wiele osób kończy, ukończyło lub jest w trakcie studiów podyplomowych w różnych zakresach (np.: pedagogika przedszkolna, rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, neurologopedia i inne).

Jesteśmy od wielu lat dobrze zgranym zespołem - doskonale znamy się nawzajem, znamy swoje mocne i słabe strony, potrafimy sobie pomagać - dzięki temu z łatwością rozpoznajemy możliwości i potrzeby naszych wychowanków. Jesteśmy otwarci na nowe koncepcje, myśli i trendy w pedagogice, ale też potrafimy znaleźć "złoty środek" pomiędzy nimi, a starymi, sprawdzonymi metodami pedagogicznymi. A we wszystkich starych i nowych koncepcjach, w codziennej pracy i podczas zdobywania nowych umiejętności, kierujemy się tym, co dla nas najważniejsze: stwarzamy dzieciom optymalne warunki i możliwości wszechstronnego rozwoju. Chcemy aby nasze dzieci były najmądrzejsze, najpiękniejsze i najbardziej kochane. Chcemy, aby miały cudowne dzieciństwo.