Menu
Rozkład dnia

6:30 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:15 Przygotowania do zajęć.
9:15 - 10:15 Zajęcia obowiązkowe z całą grupą: plastyczne, muzyczne, ruchowe.
10:15 - 10:30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:30 - 11:30 Pobyt w ogrodzie - obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
11:30 - 11:45 Powrót z ogrodu, pobyt w szatni.
11:45 - 12:00 Zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:45 Obiad.
12:45 - 13:00
młodsze grupy:starsze grupy:
Przygotowanie do leżakowania.Odpoczynek po posiłku.
13:00 - 14:20
młodsze grupy:starsze grupy:
Leżakowanie.Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
14:20 - 14:30 Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 18:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Praca z dzieckiem- indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy. Rozchodzenie się dzieci.