Menu

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018

Inni specjaliści:

Rehabilitacja

Rehabilitacji ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

Podczas pierwszych zajęć specjalista rehabilitacji ruchowej dokonuje m.in. oceny napięcia mięśniowego, postawy ciała i reakcji równoważnych. Ocenia również sprawność rąk (motorykę mała), koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchowa oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Wskazuje też rodzicom, jak, w warunkach domowych, pobudzać rozwój ruchowy dziecka, wzmacniać siłę jego mięśni i zapobiegać wadom postawy.

Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, m.in:

Wszystkie stosowane podczas zajęć oddziaływania dobrane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Gry i zabawy ruchowe są dla nich źródłem przyjemności, wpływają na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Natomiast uzyskiwana w wyniku ćwiczeń poprawa sprawność ruchowej daje dzieciom szansę na większą samodzielność oraz zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.