Menu

Specjaliści

Dzieci, które potrzebują pomocy uczęszczają na indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Przedszkole oferuje swoim wychowankom oraz ich rodzicom możliwość konsultacji:


Pedagodzy specjalni

Pedagodzy specjalni zatrudnieni są w każdej grupie integracyjnej jako nauczyciele wspierający. Osoby te są specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogiki terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki, często mają też dodatkowe kwalifikacje, takie jak terapia SI (integracja sensoryczna), neurologopedia, rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapia pedagogiczna, tyflopedagogika i inne.

Do zadań pedagoga specjalnego należy jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak najlepsza integracja tych dzieci i ich adaptacja do warunków przedszkola; a także - współpraca z rodziną dziecka i innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w celu osiągnięcia przez dziecko optymalnego poziomu rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego.