Menu

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2017

Zajęcia dodatkowe

Dzieci mogą uczestniczyć w szeregu zajęć dodatkowych. Odbywają się one zarówno rano, jak i po południu. Prowadzone są przez osoby z wysokimi kwalifiakacjami. W obecnej (2017/2018) chwili w naszym przedszkolu prowadzone są: