fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Rekrutacja do przedszkola

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

23 lutego - 01 marca godz. 16.00  Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

2 marca - 18 marca godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie - podpisane profilem zaufanym.

2 marca godz.13.00 - 19 marca godz.16.00  Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającycymi spełnianie kryteriów

23 kwietnia godz.13.00  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 kwietnia godz.13.00 - 29 kietnia do godz.16.00  Potwierdzenie woli zaapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane

4 maja godz.13.00  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Od 4 maja  W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.