fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

OPŁATY

Opłaty

Opłata za przedszkole składa się z następujących elementów:

  1. opłata za żywienie (nr rachunku 23 1030 1508 0000 0005 5097 9055),
  2. rada rodziców (nr konta: 64 1090 1014 0000 0001 4920 9807)
  3. opłaty jednorazowe (ubezpieczenie, wycieczki, książki).

 

Wszelkie informacje związane z opłatami za przedszkole są wywieszane na tablicy przy zejściu do szatni (przy domofonie) oraz umieszczane w Panelu Rodzica systemu iPrzedszkole.

Na początku każdego miesiąca w Panelu Rodzica publikowana jest informacja o bieżacych opłatach. Wysokości opłaty obliczana jest na podstawie deklaracji złożonej w przedszkolu oraz frekwencji dziecka.

Prosimy o terminowe uiszczanie należności. Opłata z tytułu żywienia stanowi dla nas jedyne źródło finansowania zakupu produktów spożywczych.

 

1. Żywienie

Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. W przypadku nieobecności dziecka, opłata ulega zwrotowi w miesiącu następnym (wysokość zwrotu zależna jest od liczby dni absencji). Na początku każdego miesiąca (począwszy od września) otrzymają Państwo informację o wysokości opłaty i dane niezbędne do wykonania przelewu.

Stawka żywieniowa zależna jest od ilości spożywanych przez dziecko posiłków. W roku szkolnym 2022 (od maja 2022r.) /2023 za każdy dzień pobytu dziecka spożywającego:

 

śniadanie należy uiścić opłatę w wysokości 4,50 zł
obiad należy uiścić opłatę w wysokości 7,50 zł
śniadanie + obiad należy uiścić opłatę w wysokości 12,00 zł
obiad + podwieczorek należy uiścić opłatę w wysokości 10,50 zł
śniadanie + obiad + podwieczorek należy uiścić opłatę w wysokości 15,00 zł

 

Szczegółowe przepisy regulujące nowy system opłat:

 

 

 

2. Rada rodziców

Wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest indywidualnie ustalana przez rodzica. Mimo, że cieszy nas każda kwota, jednak zwracamy się z gorącą prośbą, aby, w miarę możliwości finansowych, deklarowana kwota nie była niższa niż 25,00 zł.

Z funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in.

 • teatrzyki i imprezy okolicznościowe,
 • upominki i prezenty dla dzieci z okazji Spotkania z Mikołajem, Dnia Dziecka,
 • prezenty dla dzieci kończących edukację w przedszkolu (wyprawka pierwszoklasisty),
 • dzierżawę dystrybutorów wody mineralnej w salach,
 • zakup ochraniaczy na obuwie,
 • zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci,
 • materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu,

 

O sposobie wydatkowania tego funduszu decydują przedstawiciele grup w Radzie Rodziców.

 

3. Opłaty jednorazowe

W przypadku wycieczek autokarowych, opłacenia ubezpieczenia dziecka lub zakupu książek, będziemy prosili rodziców o uiszczenie dodatkowej opłaty. Zostanie pobrana tylko raz i będzie w całości przeznaczona na określony cel.