fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Specjaliści

Specjaliści

Dzieci, które potrzebują pomocy uczęszczają na indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Przedszkole oferuje swoim wychowankom oraz ich rodzicom możliwość konsultacji:

 

Pedagodzy specjalni

Pedagodzy specjalni zatrudnieni są w każdej grupie integracyjnej jako nauczyciele wspierający. Osoby te są specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogiki terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki, często mają też dodatkowe kwalifikacje, takie jak terapia SI (integracja sensoryczna), neurologopedia, rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapia pedagogiczna, tyflopedagogika i inne.

 

Do zadań pedagoga specjalnego należy jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak najlepsza integracja tych dzieci i ich adaptacja do warunków przedszkola; a także - współpraca z rodziną dziecka i innymi specjalistami zatrud