fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Psycholog

Psycholog

Zadania psychologa w przedszkolu obejmują:

  • współpracę z dyrektorem i pedagogami specjalnymi w zakresie prawidłowego konstruowania grup integracyjnych,
  • obserwację i terapię psychologiczną dzieci,
  • współpracę z rodzicami (spotkania z rodzicem lub rodziną),
  • wspieranie nauczycieli w ich pracy wychowawczej.

 

Z przedszkolem ściśle współpracuje także psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 mgr Katarzyna Kwiatek-Skrobańska. Do jej zadań należy opieka nad dziećmi sześcioletnimi oraz badania psychologiczne dzieci kierowanych do grup integracyjnych.