fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

U wielu dzieci przyczyną problemów w nauce, zachowaniu, rozwoju są zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci z:

 

  • nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch,
  • zbyt małą wrażliwością/reaktywnością na stymulację sensoryczną,
  • zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej,
  • trudnościami z koncentracją uwagi, impulsywnością,
  • problemami z koordynacją,
  • słabą organizacją zachowania,
  • niskim poczuciem własnej wartości,
  • opóźnieniem rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudnościami w nauce.

 

Wczesna interwencja wspomagania rozwoju, którą objęte są dzieci naszego Przedszkola pozwala uchwycić podstawowe problemy związane z integracją sensoryczno-motoryczną wówczas, gdy układ nerwowy dziecka rozwija się i dojrzewa. Im wcześniej rozpocznie się terapię tym będzie ona skuteczniejsza.

 

Terapia integracji sensorycznej ma formę "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy i współtworzy zajęcia z terapeutą. Nie uczymy dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną stymulujemy procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia SI ma na celu wzmocnienie rozwojowych funkcji dziecka, poprawić uczenie się, sprawić, by mogło cieszyć się z wykonywanych w okresie dorastania zadań, ułatwić jego funkcjonowanie przez całe życie.