Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 288

Menu


Zebranie dla rodziców


Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które od września 2018 r. rozpoczną edukację w naszym przedszkolu, odbędzie się 19.06.2018 r. (wtorek). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.


Zapraszamy.
Akcja Letnia 2018

W związku z nową interpretacją przepisów odnośnie RODO, na terenie Przedszkola nie zostanie wywieszona lista dotycząca zakwalifikowania i niezakwalifikowania na dyżur wakacyjny. Informację na ten temat rodzice mogą odnaleźć w systemie rekrutacyjnym.

Turnus III (30 lipca - 14 sierpnia) Turnus IV (16 sierpnia - 31 sierpnia)

Rekrutacja odbywała się "papierowo" i trwa do 15 czerwca 2018 r. lub wyczerpania puli 100 miejsc. Wniosek o przyjęcie na dyżur należy wydrukować z systemu lub pobrać w sekretariacie i złożyć w formie papierowej do sekretariatu naszego przeszkola.

Obowiązują standardowe kryteria przyjęć - takie jak w rekrutacji przez system internetowy.

Informację na temat zakwalifikowania na III turnus rodzice otrzymają od Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola nr 288 odnajdą w systemie rekrutacyjnym m.st. Warszawy.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na dyżur prosimy o opłacenie z góry (do dnia 15 czerwca 2018 r.) opłaty za żywienie. Wysokość opłaty zależy od liczby dni obecności dziecka w placówce. Ewentualne nadpłaty lub odpisy za zgłoszone nieobecności zostaną zwrócone po zakończeniu dyżuru (np. przelewem na rachunek bankowy).

Rekrutacja odbywała się przez system internetowy i zakończyła 15 maja.

Informację na temat zakwalifikowania na IV turnus rodzice mogą odnaleźć w systemie rekrutacyjnym.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur w naszej placówce, proszeni są o opłacenie z góry (do dnia 15 czerwca 2018 r.) opłaty za żywienie. Wysokość opłaty zależy od liczby dni obecności dziecka w placówce. Ewentualne nadpłaty lub odpisy za zgłoszone nieobecności zostaną zwrócone po zakończeniu dyżuru (np. przelewem na rachunek bankowy).


Brak wpłaty w ww. terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w akcji letniej i wykreślenie z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur.

W celu obliczenie kwoty opłaty za pobyt należy przemnożyć planowaną liczbę dni obecności na dyżurze (każdy turnus trwa maksymalnie 12 dni) przez stawkę żywieniową:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 10,00 zł
12,00 zł
2 posiłki (śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek) 8,00 zł
9,60 zł
1 posiłek (obiad) 5,00 zł
6,00 zł

Obliczoną kwotę należy przelać na rachunek bankowy Przedszkola nr 288:
23 1030 1508 0000 0005 5097 9055
Przedszkole nr 288
ul. Elbląska 63A
01-737 Warszawa
w tytule przelewu proszę wpisać:
P288 akcja letnia, nazwisko i imię dziecka

Przedszkole ma dostęp do informacji o przelewach przychodzących, jednak prosimy, aby w miarę możliwości przesyłać na nasz adres e-mailowy bankowe potwierdzenia dokonania przelewu.Aktualne informacje i ogłoszenia

Informacje i aktualności publikowane są Panelu Rodzica, do którego dostęp otrzymują jedynie rodzice i opiekunowie naszych przedszkolaków.

Więcej informacji o systemie można znaleźć w zakładce iPrzedszkole.