fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia

 

7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:15 Przygotowania do zajęć.
9:15 - 10:50 Zajęcia obowiązkowe z całą grupą: plastyczne, muzyczne, ruchowe.
10:50 - 11:00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
11:00 - 11:45 Pobyt w ogrodzie - obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
11:45 - 11:55 Powrót z ogrodu, pobyt w szatni.
11:55 - 12:00 Zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:45 Obiad.
12:45 - 13:00
młodsze grupy:   starsze grupy:
Przygotowanie do leżakowania.   Odpoczynek po posiłku.
13:00 - 14:20
młodsze grupy:   starsze grupy:
Leżakowanie.   Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
14:20 - 14:30 Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 17:30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Praca z dzieckiem- indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy. Rozchodzenie się dzieci