fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

OFERTA

Grupy integracyjne

W przedszkolu od kilkunastu już lat funkcjonują oddziały integracyjne - to znaczy takie, do których przyjmowane są zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Były i są u nas dzieci z zespołami genetycznymi (np. zespołem Downa), dzieci autystyczne i z cechami autyzmu, dzieci niedowidzące i z niedosłuchem, przewlekle chore oraz dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju, także z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na bariery architektoniczne w przedszkolu nie mogą przebywać dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

 

W grupach integracyjnych oprócz pedagogów przedszkolnych wychowawcami są pedagodzy specjalni - są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, terapeutycznej lub oligofrenopedagogiki, których zadaniem jest jak najlepsze dostosowanie treści programowych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jak najlepsza integracja tych dzieci i ich adaptacja do warunków przedszkola.

 

Nad rozwojem dzieci czuwają dodatkowo zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitanci oraz terapeuci SI (specjaliści w zakresie integracji sensorycznej).

 

Rozkład dnia

 

7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:15 Przygotowania do zajęć.
9:15 - 10:15 Zajęcia obowiązkowe z całą grupą: plastyczne, muzyczne, ruchowe.
10:15 - 10:30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:30 - 11:30 Pobyt w ogrodzie - obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, zabawy dowolne.
11:30 - 11:45 Powrót z ogrodu, pobyt w szatni.
11:45 - 12:00 Zabawa ruchowa. Czynności osobisto-higieniczne w łazience. Przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:45 Obiad.
12:45 - 13:00
młodsze grupy:   starsze grupy:
Przygotowanie do leżakowania.   Odpoczynek po posiłku.
13:00 - 14:20
młodsze grupy:   starsze grupy:
Leżakowanie.   Zajęcia organizowane z całą grupą. Zabawa ruchowa.
14:20 - 14:30 Czynności osobisto-higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 17:30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Praca z dzieckiem- indywidualna i zespołowa. Porządkowanie miejsca pracy i zabawy. Rozchodzenie się dzieci

Drodzy Rodzice!

Tematyka zajęć LABOLO w roku szkolnym 2022/2023

​7.09.2022(środa)

WRZESIEŃ : "Gazy"- kilka sposobów na nadmuchiwanie balonów 

Wprowadzenie/ utrwalenie pojęć: naukowiec,laboratorium. Zapoznaniem z pojęciem gazów. omówienie znaczenia różnych gazów dla człowieka i środowiska. Pokazanie jak stworzyć gaz w laboratorium.

5.10. 2022 (środa)

PAŹDZIERNIK - "Archimedes- kto to taki"

Zapoznanie z życiem i odkryciami Archimedesa oraz ich znaczeniami dla ludzkości. Wprowadzenie pojęcia ciecz i ciało stałe.

2.11. 2022 (środa)

LISTOPAD: "Gęstość"

Zapoznanie z pojęciem gęstości. Utrwalanie pojęć ciecz i ciało stałe.

7.12. 2022 (środa)

GRUDZIEŃ: "Chemiczna stacja przewidywania pogody"

Zapoznanie z terminem termometr, wiatromierz, deszczomierz, meteorolog. Stworzenie chemicznej stacji przewidywania pogody.

4.01 2023 (środa)

STYCZEŃ: "Tajemnica mieszanin"

Zapoznanie z różnymi rodzajami mieszanin. Zapoznanie z pojęciem mieszanina jednorodna i niejednorodna.

1.02. 2023 (środa)

LUTY: "Ciśnienie - tajemnicza siła"

Zapoznanie z pojęciem ciśnienie, próżnia. Pokazanie w jaki sposób może działać ciśnienie.

1.03.2023 (środa)

MARZEC: "Podróż po świecie bez wychodzenia z domu"

Zapoznanie dzieci z pojęciem wulkan i gejzer.

5.04 (środa)

KWIECIEŃ: "Niewidzialne cegiełki"

Pokazanie jak można wykryć białka. Omówienie roli białek i zrównoważonej diety dla zdrowia człowieka.

10.05.2023 (środa)

MAJ: "Jak widzi nasze oko i po co nam nos?"

Zapoznanie z mechanizmami działania zmysłu wzroku i węchu.

7.06.2023 (środa)

CZERWIEC: "Tajemnica stojących włosów oraz jak powstają pioruny"

Zapoznanie dzieci z pojęciami: burza, piorun, ładunki ujemne i dodatnie. zapoznanie z zasadami zachowania się podczas burzy. 

 

Teatrzyki dla dzieci

Harmonogram teatrzyków w roku szkolnym 2022/2023

12.09. 2022r. godz.9.15 "Leśne SOS"

03.10.2022r. godz. 9.15 "Jesienny Musical"

07.11.2022r. godz. 9.00 "Serce w plecaku - spotkanie z pieśnią legionową"

05.12. 2022r. godz.10.00 " Spotkanie ze świętym Mikołajem i bałwankiem Kuleczką" 

30.01. 2023r. godz. 9.30 - 10.15 (gr: I,II,III) godz. 10.30 - 12.00 "Cyrk wita Was"

27.02. 2023r. godz. 9.15 "Magiczny płatek śniegu"

20.03 2023r. godz. 9.15 " W poszukiwaniu gwiazdki Eufemii"

24.04 2023r. godz. 9.15 " Zdrowo i wesoło"

08.05.2023r. godz. 9.15 "Wyprawa w nieznane"

05.06.2023r. godz. 9.15 "Najlepszy przyjaciel"