fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Więcej jem mniej choruję

"Więcej wiem mniej choruję" - program profilaktyki chorób zakaźnych

W naszym przedszkolu realizowany jest program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych.

Zajęcia przygotowane w ramach programu przewidują udział dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci szkół podstawowych od 7 do 9 lat (klasy I-III).

 Celem głównym programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych.

Udział w zajeciach w ramach realizacji programu pozwoli dzieciom na:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.
 2. Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń takich jak: toaleta (dom, szkoła); kuchnia i jej otoczenie (przed jedzeniem i przygotowywanie posiłków); zabawa ze zwierzętami; nowe strefy klimatyczne.
 3. Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń.
 4. Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby
  i choroby innych.
 5. Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).
 6. Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.

Struktura programu:

Program adresowany jest dla dzieci i składa się z dwóch bloków tematycznych:        

I.  POZNAJEMY CHOROBY ZAKAŹNE i drogi ich szerzenia.

II. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH (higiena zachowań, szczepienia ochronne).

Zajęcia dostosowane są do rozwoju poznawczego dzieci oraz ich potrzeb. Lekcje przeprowadzane w formie warsztatowej, wykorzystują ich aktywność i doświadczenia. Scenariusze zajęć wykorzystują metody tj. drama, praca z wierszem, burza mózgów, krzyżówki, rebusy, zgadywanki. Przebieg zajęć zakłada zabawę grupową (wykonywanie plakatów, modeli wirusów itp.) oraz pracę indywidualną (karty pracy). Zajęcia dla najmłodszych wykorzystują zabawy ruchowe, opowiadania oraz bajki animowane. Treści programowe zgromadzone w przystępnych materiałach dla szkolnych koordynatorów zawierają m.in. słowniczek chorób zakaźnych, informacje pomocnicze przed każdym konspektem zajęć oraz zbiór infografik i publikacji.

Scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych w wieku  3 i 4 lata:

 1. Zarazki. Jak się przenoszą?
 2. Jak obronić się przed zarazkami?

Scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych w wieku  5 i 6 lat:

 1. Niewidzialne zarazki.
 2. Nie chcemy chorować.
 3. Jak działa szczepionka?
 4. Stop chorobom zakaźnym!
5 kroków bezpiecznej żywności
Zatrucia pokarmowe - prezentacja
Myj ręce! Unikniesz chorób.
Jak uniknąć zatruć pokarmowych?